Governance

Herunder findes en projektbeskrivelse, der giver overblik over Dansk LudomaniKomités organisering, forretningsorden for bestyrelsens arbejde og et etisk regelsæt for den uvildige bevillingskomité. Kerneværdier bag organiseringen af Dansk LudomaniKomité er armslængde til donatorer og transparens.