Bestyrelse

Formand

Jørgen Frøkiær

Jørgen Frøkiær er institutleder og klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Jørgen har mange års erfaring som forskningsleder med et strategisk og internationalt fokus. Han besidder desuden en lang række tillidsposter indenfor forskningsverdenen.

Næstformand

Thomas Stokholm

Thomas Stokholm er kreativ direktør, journalist og forfatter med fokus på emner fra hverdagen. Thomas er desuden far til en søn, der har haft ludomani.

Anne Mette Thorhauge

Anne Mette Thorhauge er lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet. Hendes forskningsområder inkluderer computerspil og forbrug af digitale medier og de platformøkonomier, der betinger det. Hun har været forperson for Medierådet for Børn og Unge fra 2013 til 2019.

Per Fink

Per Fink er professor og cheflæge på Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Hans forskningsområde er funktionelle lidelser herunder funktionelle syndromer og helbredsangst.

Thomas Marcussen

Thomas Marcussen er leder for Forskningsklinikken for Ludomani. Thomas er erfaren klinisk psykolog med fokus på udvikling og kvalitetssikring af ludomanibehandling. De seneste år har han ledet flere større forsknings- og forebyggelsesprojekter.

Christian Møller Dahl

Christian M. Dahl er professor I økonomi på Økonomisk Institut, Syddansk Universitet. Christian er leder af forskningsgruppen Big Data Analytics and Digitization. Hans forskningsinteresser spænder bredt indenfor statistik, økonometri og machine learning.
Mere information omkring Christians forskning

Søren Kristiansen

Søren Kristiansen er prodekan ved Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Hans forskning har blandt andet fokuseret på spillekarrierer hos unge, risikoperception og spilleadfærd samt gaming/gambling konvergens. Aktuelt er han involveret i forskning vedrørende gaming-relateret cyberkriminalitet.

Marie Weinreich Petersen

Marie er specialkonsulent ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og ansvarlig for den daglige drift af Dansk LudomaniKomité. Herudover er hun ansat som klinisk specialist ved Aarhus Universitetshospital, hvor hun forsker i sygdomsmekanismerne bag funktionelle lidelser. Marie er del af bestyrelsen i Dansk LudomaniKomité, men har ikke stemmeret.