Fokusområder

Behandling

DLK vil fokusere på at støtte evidensbaseret behandlingsudvikling og projekter, der fremmer forståelsen af mekanismerne bag ludomani og kliniske subgrupper

Forebyggelse med fokus på børn og unge

DLK vil støtte forskning, der fremmer forståelse af risikofaktorer, giver et klart billede af prævalens iblandt risikogrupper og/eller måler effekten af forebyggelsestiltag rettet mod børn og unge.

Forebyggelse på online spilleplatforme

DLK vil støtte forskningsdrevet udvikling af online forebyggelsesværktøjer i tværsektorielt samarbejde med spilleindustri og/eller myndigheder.

Vidensopsamling

DLK vil have fokus på kritisk opsamling af evidensbaseret viden ved at støtte gennemførslen af systematiske reviews og metaanalyser inden for relevante forskningsfelter.