Om os

Visionen for Dansk LudomaniKomité er at skabe et fagligt stærkt, dansk forskningsmiljø med fokus på ludomani.

Missionen er at finansiere forskningsprojekter af højeste kvalitet, der kan skabe værdi både i Danmark og internationalt, bl.a. ved at forbedre forståelsen af mekanismerne bag ludomani, effektive behandlingsformer og veltilrettelagte forebyggelsestiltag.

Baggrund

Udbredelsen af problematisk spilleadfærd og ludomani har været stigende i det danske samfund i den voksne del af befolkningen og blandt børn og unge. Denne stigning har fundet sted sideløbende med store transformationer af spillemarkedet, som både er blevet liberaliseret og har gennemgået en omfattende digitalisering igennem den seneste årrække. Udviklingen går hurtigt og har bl.a. medført, at pengespil er mere tilgængeligt og synligt i samfundet end nogensinde før, og som en konsekvens er der stigende bekymring hos mange for konsekvenserne af denne udvikling.

Forskningen i ludomani halter bagefter

Det danske spillemarked bliver betragtet som et af de mest velregulerede i verden. Det er derfor et paradoks, at Danmark ikke har tradition for forskning i ludomani og derfor har haft en meget lav forskningsproduktion sammenlignet med de øvrige lande i Skandinavien. Risikoen for, at indhentningen af ny viden om området ikke holder trit med spillemarkedets udvikling, er derfor stor. Dette kan potentielt være en forhindring for udviklingen af nye, forbedrede forebyggelsesstrategier og behandlingsmetoder, og for at spillemarkedet bliver hensigtsmæssigt reguleret.

Samarbejde på tværs

Med Dansk LudomaniKomité tages der for første gang initiativ til en forenet strategisk indsats, der skal fremme udviklingen af et sundt forskningsmiljø med fokus på ludomani i Danmark. Med økonomisk støtte fra en række spilleselskaber og med deltagelse fra landets største forskningsinstitutioner vil der blive givet støtte til de bedste og mest værdiskabende forskningsprojekter. Dansk LudomaniKomité vil fremme tværinstitutionelt og tværsektorielt samarbejde, vidensdeling på tværs og etablere ordentlige betingelser for den fremtidige generation af forskere på området. En rød tråd i dette arbejde er transparens og armslængde med henblik på at sikre kvaliteten og uvildigheden af de forskningsprojekter, der ydes støtte til.

"Med Dansk LudomaniKomité er et af vores store ønsker at skabe gode rammer for den næste generation af forskere. Bedre muligheder for at realisere forskningsprojekter, finansiering af ph.d.-projekter, mentorordninger og styrkelse af faglige netværk er nogle af de initiativer, som vil hjælpe os med at nå i mål."

Jørgen Frøkiær, bestyrelsesformand for Dansk LudomaniKomité