Behandling af personoplysninger

Dansk LudomaniKomité ved Aarhus Universitet behandler personoplysninger om dig

Dansk LudomaniKomité (DLK) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med, at du har mulighed for at søge forskningsmidler gennem DLK. Ved ansøgning om forskningsmidler accepterer du, at DLK behandler oplysningerne. Du får derfor denne information, som kan hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger der behandles, hvad der er formålet m.m.

DLK er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Dansk LudomaniKomité
Aarhus Universitetshospital
Indgang A, plan 10
Palle Juul-Jensens Boulevard 11
8200 Aarhus N
CVR-nr.: 31119103
Telefon: 9350 9071
Mail: mawept@clin.au.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Til brug for din mulighed for at søge forskningsfinansiering inden for DLK’s fire fokusområder
  • Til brug for DLK's mulighed for at udbetale fondsmidler til dit projekt
  • Til brug for DLK’s aflæggelse af regnskab og interne rapportering 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er

Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Oplysningerne modtager vi direkte fra dig.

Personoplysninger

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Identifikationsoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, stilling, institution, institut/afdeling og mailadresse samt i særlige tilfælde cpr.nr. ved tilbagebetaling og refundering, samt udbetaling af forskningsmidler. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Aarhus Universitet, AU HE Økonomi
  • Valgte medlemmer af den uafhængige bevillingskomité

Videregivelsen omfatter følgende personoplysninger om ansøgere til forskningsmidler:
Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, stilling, institution, institut/afdeling og mailadresse samt i særlige tilfælde cpr.nr. ved tilbagebetaling og refundering, samt udbetaling af forskningsmidler.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe oplysningerne er nødvendige til det formål, de er indsamlet til. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt minimum 5 år efter din ansøgning, medmindre der er regnskabsmæssige eller juridiske årsager, der giver et behov for at forlænge tidsperioden.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan læse mere om disse rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.
Ønsker du at gøre brug af rettighederne kan du kontakte DLK.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk