Dansk LudomaniKomité call for ansøgninger 2024

Beskrivelse af call 2024

Dansk LudomaniKomité (DLK) åbner nu for ansøgninger til forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter.

Mindstebeløb, der kan ansøges om, er DKr. 500.000.


DLK udlodder i 2024 3 millioner DKr. til forskning i ludomani og problematisk spiladfærd. Visionen med DLK er, gennem finansiering af forskningsprojekter af højeste kvalitet, at bidrage til skabelsen af et fagligt stærkt, dansk forskningsmiljø og derved forbedre viden om epidemiologi, forebyggelse og behandling af ludomani. 

DLK udlodder penge til forskningsprojekter inden for fire fokusområder
•    Behandling
•    Forebyggelse med fokus på børn og unge
•    Forebyggelse på online spilleplatforme
•    Vidensopsamling

I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på, om forskningsprojektet har potentiale til at kunne skabe værdi både i Danmark og internationalt, ligesom der vil blive set positivt på etablering eller potentiale til etablering af internationale samarbejder.

Ansøgningernes indhold

Retningslinjer til udfærdigelse af ansøgninger kan findes her. Ansøgninger der ikke overholder de skrevne retningslinjer vil ikke blive vurderet.

For ph.d.- og forskningsårsprojekter er det den studerende, der skal stå som ansøger.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag d. 28. juni kl. 23.00. Ansøgninger modtaget herefter vil ikke blive vurderet. 

Ansøgninger sendes som en samlet PDF-fil til mawept@clin.au.dk

Svar til ansøgere

Ansøgere kan forvente svar pr. mail i løbet af september 2024. 

Ved spørgsmål

Spørgsmål vedrørende ansøgninger og ansøgningsprocessen kan rettes til specialkonsulent Marie Weinreich Petersen på mail mawept@clin.au.dk.

Dataopbevaring

Når du ansøger DLK, opbevarer vi personoplysninger om dig. Det kan du læse mere om her.