Call for forskningsansøgninger 2023 er lukket

Der kan ikke længere indsendes ansøgninger til forskningsprojekter.

Fristen for indseldelse af forskningsansøgninger i 2023 er nu overskredet, og der kan ikke længere ansøgninges.

Nærmere information om indsendelse af ansøgninger i 2024 vil blive lagt op på hjemmesiden.